بهدی سازه

نوامبر 2021 - بهدی سازه

- بار
اجاره ابزار در تهران ارزان شد!

اجاره ابزار در تهران ارزان شد!

اکثر اوقات در فصول پایانی سال شاهد این هستیم که بسیاری اقدام به تعمیر یا نوسازی ساختمان خود‌ می‌ کنند. برای انجام این کارها همواره در نظر داشتن پارامتر قیمت اهمیت بسیار بالایی دارد. وقتی برای مدت زمان محدودی به بعضی از ابزار خاص مانند هیلتی تخریب، بالابر، موتور جوش و… نیاز داریم، اجاره ابزار قطعاً راهکاری بسیار مناسبی برای ما خواهد بود. خبر خوب برای آنهایی که به ابزار ساختمانی نیاز دارند این است […]

- بار
اجاره ابزار در تهران ارزان شد!

اجاره ابزار در تهران ارزان شد!

اکثر اوقات در فصول پایانی سال شاهد این هستیم که بسیاری اقدام به تعمیر یا نوسازی ساختمان خود‌ می‌ کنند. برای انجام این کارها همواره در نظر داشتن پارامتر قیمت اهمیت بسیار بالایی دارد. وقتی برای مدت زمان محدودی به بعضی از ابزار خاص مانند هیلتی تخریب، بالابر، موتور جوش و… نیاز داریم، اجاره ابزار قطعاً راهکاری بسیار مناسبی برای ما خواهد بود. خبر خوب برای آنهایی که به ابزار ساختمانی نیاز دارند این است […]